Mądre Sowy2023-11-13  
Grupa Mądre Sowy to najstarsze dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły. 
Dzieci 6 letnie prowadzi mgr Joanna Błażejewska.